VÁLASZTÁS A SELYE JÁNOS EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁNAK AKADÉMIAI SZENÁTUSÁBA

Akademický senát Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho vyhlasuje riadne voľby kandidátov na členstvo v Akademickom senáte Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho.

(7 miest v zamestnaneckej časti a 4 miesta v Študentskej časti)

riadne Voľby kandidátov na členstvo v Akademickom senáte fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho

Vypísanie termínu volieb: 06.03.2020

Termín a miesto konania volieb: 07.04.2020, 9.00-15.00 hod., v miestnosti VIP v budove konferečného centra UJS, prízemie

Neanonymné návrhy kandidátov akademickej obce predkladajú členovia akademickej obce Fakulty ekonómie a informatiky UJS predsedovi volebnej komisie Akademického senátu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho (ďalej len AS FEI UJS) písomne cez podateľňu UJS. Návrhy kandidátov za zamestnaneckú časť akademickej obce FEI UJS môžu predkladať členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FEI UJS. Návrhy kandidátov za študentskú časť akademickej obce FEI UJS môžu predkladať členovia študentskej časti akademickej obce FEI UJS predsedovi volebnej komisie len AS FEI UJS písomne cez podateľňu UJS. Predkladanie návrhov sa uskutočňuje najneskôr desať (10) pracovných dní pred dňom konania volieb, t.j. do. 24.03.2020, 12:00.

Zverejnenie volebnej listiny kandidátov do AS FEI UJS: 31.03.2020

Výsledky riadnych volieb kandidátov na členstvo do AS FEI UJS vyhlási predseda volebnej komisie. Výsledky zverejní 08.04.2020 na oficiálnych výveskách FEI UJS a webovej stránke univerzity.

Volebná komisia:

Mgr. Lilla Fehér (predseda), Mgr. Szilárd Svitek, doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD., Mgr. Tibor Zsigmond, János Mészáros, Balázs Vudmaszka.

Formulár k návrhu kandidáta tu

Mgr. Lilla Fehér
Predseda volebnej komisie AS FEI UJS
Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie
Hradná 167/21
945 01 Komárno

Ing. Zoltán Šeben, PhD.
predseda AS FEI UJS

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.