Doktoranduszképzés

A Törvénytár 131/2002 számú a felsőoktatásról és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről, többször módosított törvény 56.§ és 57.§ alapján (továbbiakban csak „törvény“)  a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara (a továbbiakban „SJE GTK”) a 2019/2020-as akadémiai évre vonatkozóan a következő felvételi követelményeket hirdeti meg a 3. szintű (doktoranduszi) képzésére:

A tanulmányi program elvégzése után odaítélt akadémiai titulus: PhD.

Az oktatás nyelve: magyar

Felvételi jelentkezések benyújtásának határideje: 2019. június 30. (nappali és levelező tagozat)

Az SJE GTK az elektronikus formában beküldött jelentkezést preferálja, amely az Akadémiai Információs Rendszer (AIS) által történik és az alábbi linkre kattintva érhető el:

http://e-prihlaska.ujs.sk.

Az SJE GTK 3. szintű (doktoranduszi) tanulmányi programjai a 2019/2020-as akadémiai évben

Tanulmányi program

Tanulmányi szak

A képzés formája

A tanulmány standard hossza

A felvételt nyert hallgatók tervezett létszáma

Közgazdaságtan és vállalati menedzsment

3.03.16 Közgazdaságtan és vállalati menedzsment

nappali

3 év

2

Közgazdaságtan és vállalati menedzsment

3.03.16 Közgazdaságtan és vállalati menedzsment

levelező

4 év

4

 

Ha a hallgató a levelező tagozatra nyer felvételt, a törvény 92. § értelmében tandíjat kell fizetnie tanulmányainak minden egyes megkezdett évében, melynek összegét a hatályos rektori rendelet szabályozza.

A 3. szintű (doktoranduszi) tanulmányi programokra történő felvétel alap- és további feltételei

A felvétel alapfeltétele a 2. szintű (magiszteri) tanulmányi program sikeres elvégzése, valamint a sikeres felvételi vizsga.

További feltétele a jelentkező által aláírt felvételi jelentkezési lap eljuttatása a Kar címére az összes szükséges melléklettel együtt legkésőbb a jelentkezési határidő lejártát követő 10 munkanapon belül.

Szükséges mellékletek:

  1. szakmai önéletrajz,
  2. a 2. szintű (magiszteri) képzés befejezését igazoló okmányok hiteles másolatai - egyetemi oklevél, államvizsga bizonyítvány (csak más felsőoktatási intézmény abszolvensei esetén), valamint fénymásolat a diploma mellékleteiről,
  3. a disszertáció kutatási terve (3 példányban),
  4. a választott disszertációs témához kötődő publikációk jegyzéke.

A jelentkezésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

  1. személyes adatokat a vonatkozó törvény 73. § (2) bek. értelmében,
  2. választott tanulmányi program,
  3. a disszertáció témája,
  4. választott képzési rend.

Külföldi diákok felvételének követelményei

A külföldi diákok részére ugyanazok a felvételi követelmények, mint a szlovákiai diákok részére. A külföldön végzett magiszter szintű tanulmányokat igazoló dokumentumokat honosítani szükséges. A tanulmányok honosításával az iskolai végzettséget igazoló okmányok és a szakmai képesítések elismeréséről és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló, 422/2015 számú, többször módosított törvény 33.-35. § és 39. § foglalkozik. A honosítással kapcsolatos bővebb információk találhatók a http://ujs.sk/hu/honositas.html weboldalon.

A jelentkezés módja

Az érdeklődő akár több tanulmányi programra is benyújthatja jelentkezését, azonban mindegyik tanulmányi programra külön-külön szükséges jelentkezési lapot beküldeni, illetve minden egyes  beküldött jelentkezési laphoz szükséges befizetni a jelentkezési díjat.  A felvételi jelentkezési lap kitöltéséhez részletes információk megtalálhatók a http://ujs.sk/hu/jelentkezesrol.html weboldalon.

Felvételi eljárás

A felvételi vizsgabizottság (a továbbiakban a „bizottság”) előtt történik, mely egy elnökből és a doktoranduszi szakbizottság minimum két további tagjából áll, akiket a szakbizottság ajánlására a dékán nevez ki.

A felvételi vizsga eredményét a bizottság zárt ülésen vitatja meg. A felvételi vizsga alkalmával felmérik a jelölt tájékozottságát a választott tanulmányi program tudományterületén, valamint értékelik a kutatási terv bemutatását. A jelentkező köteles a kutatási tervét előzetesen egyeztetni a témavezetővel. A felvételi vizsga részét képezi az idegen nyelv (angol, német vagy orosz) ismeretének a felmérése; az idegen nyelv ismerete lehetővé teszi a külföldi szakirodalom tanulmányozását.

A felvételi sorrend megállapításakor a bizottság figyelembe veszi a benyújtott kutatási terv igényességét, a publikációs jegyzéket, a jelentkező eddigi tudományos tevékenységét (pl. a tudományos diákköri konferencián elért eredményeket) stb.

A felvételi vizsgáról a bizottság jegyzőkönyvet készít. A jelentkezők felvételi sorrendjét a bizottság elnöke a dékán elé terjeszti.

A jelentkezők felvételéről a bizottság javaslata alapján a dékán dönt. A felvételi döntés megnevezi a témavezetőt is. A felvételi eredményről a jelentkezőt postai úton értesítik.

Amennyiben a jelentkező nappali tagozatra helyszűke miatt nem nyer felvételt, a Kar felajánlhatja a tanulmányokat a levelező tagozaton történő megkezdését.

A felvételi vizsga időpontja Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi program esetén: 2019. augusztus 23.

Az abszolvensek érvényesülési lehetőségei

Az abszolvens jártas a közgazdaságtan és vállalati menedzsment terén az alap- és alkalmazott kutatások tudományos módszereiben.  Képes problémamegfogalmazásra, gazdasági és menedzseri jelenségek és vállalati folyamatok elemzésére, a megszerzett ismeretek általánosítására és a közgazdasági elméletek és a menedzseri gyakorlatok fejlesztéséhez való hozzájárulásra. A Közgazdaságtan és vállalati menedzsment doktoranduszképzés abszolvense harmadik felsőfokú képzettségi szintet szerez, kutatásban való érvényesülési lehetőséggel (mint kutató vagy főiskolai tanár). Az abszolvens mindenhol érvényesül, ahol a közgazdaságtan és menedzsment terén tudományos munkára van igény, érvényesül alkotói csapatok vezetőjeként vagy tagjaként a köz- illetve magánszférában, az iparban, vagy különböző termelő illetve szolgáltató vállalatokban.

A doktoranduszképzésre vonatkozó jogszabályok és dokumentumok

A Törvénytár 131/2002 számú a felsőoktatásról és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről, többször módosított törvény

A Selye János Egyetem Doktoranduszképzésének Általános alapelvei

A disszertáció kutatási terve (javasolt munkaterve)


 

További információk
Mgr. Csomor Erika
SJE GTK Tanulmányi Osztály
E-mail: 

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.