ŠVOČ 2018/19 – Výsledky

10. apríla 2019. sa uskutočnilo Univerzitné kolo ŠVOČ. Študenti fakulty súťažili v dvoch sekciách.

Sekcia ekonomických vied

Predsedom sekcie bol Prof. Dr. Mihály Ormos, PhD. Komisia pracovala v zložení: Ing. Zoltán Šeben, PhD., PhDr. Imrich Antalík, PhD. a Mgr. Dávid Szabó. Svoje práce prezentovali 10 študentoi (9 súťažných prác).

Prvé tri miesta v sekcii obsadili:

  1. Bc. Patrik Baša a Bc. Kamilla Sánta Bc. - #postujaprofituj – Vzťah spotrebiteľov k marketingovej činnosti podnikov na Instagrame
  2. Szilárd Szigeti – Analýza príťažlivosti  využívania zdravotných mimoplatových výhod v Maďarsku
  3. Rebeka Ambrus – Analýza nákupných zvykov kníh v okruhu X a Y generácie Maďarov žijúcich na Slovensku

Do ďalšieho kola postúpili aj práce nasledujúcich študentov: Molnár Sylvia, Bc. Páldi Ádám, Bc. Szabó Barnabás a Szalay Benita.

Sekcia matematických a informatických vied

Do sekcie bolo prihlásených sedem prác.

Prvé tri miesta v sekcii obsadili:

1. Ákos Marsalik - Arduino lopta

2. Bc. Viktor Szemán – Príprava farebné 3D modelov umeleckých predmetov

Výsledky práce študenta sú dostupné na tejto stránke.

3. Nikolett Bokor – Riadenie dekoračných predmetov pomocou arduina

Komisia pracovala v zložení: RNDr. József Bukor, PhD. – predseda, Marák Ladislav, PhD., PaedDr. Krisztina Czakóová, PhD., Bc. Annuš Norbert. Do ďalšieho kola postúpili práce študentov, ktoré v súťaži obsadili prvé tri miesta.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.