Zasadala Vedecká rada EF UJS

15.04.2019 zasadala Vedecká rada EF UJS. Prítomní členovia EF UJS prerokovali a brali na vedomie hodnotenia činnosti v roku 2018 vo vzdelávacej, vedeckovýskumnej oblasti a v oblasti zabezpečovania kvality. Na programe boli ešte hlasovania o navrhnutých osobách oprávnených skúšať na štátnych skúškach študijných programov fakulty, hlasovanie o vedúcich dizertačných prác na ak. rok 2019/20 a obsahové modifikácie informačných listov predmetov.

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.