Pozvánka na promócie Ekonomickej fakulty

P o z v á n k a  

Dňa 11. a 12. júla 2019 (štvrtok, piatok) sa koná slávnostné odovzdanie diplomov absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho.

V mene Ekonomickej fakulty Vás srdečne pozývam na akademickú slávnosť fakulty.

RNDr. Peter Csiba, PhD.

dekan EF UJS

Harmonogram slávnostného odovzdávania diplomov:  

 

11. júla 2019

9:00 - 10:30 hod.

Podnikové hospodárstvo a manažment (PHMdb) - bakalárske štúdium, denná forma

12:00 - 12:30 hod.

Aplikovaná informatika (AIdb) - bakalárske štúdium, denná forma

Podnikové hospodárstvo a manažment (PHMeb) - bakalárske štúdium, externá forma

 

12. júla 2019

9:00- 10:30 hod.

Ekonomika a manažment podniku (EMPdm) - magisterské štúdium, denná forma

Ekonomika a manažment podniku (RigE) - rigorózne konanie

Ekonomika a manažment podniku (EMPdd) - doktorandské štúdium, denná forma

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.