Úspešne prebehlo slávnostné odovzdávanie diplomov na Ekonomickej fakulte UJS

Slávnostné odovzdanie diplomov na Ekonomickej fakulte sa konalo v dňoch 11. a 12. júla v aule Konferenčného centra univerzity. Úspešne ukončilo štúdium a získalo diplom celkovo 158 absolventov v akademickom roku 2018/2019, z toho:

na 1. stupni vysokoškolského štúdia
v študijnom programe Aplikovaná informatika 28 absolventov,
v študijnom programe Podnikové hospodárstvo a manažment 78 absolventov,

na 2. stupni vysokoškolského štúdia
v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku 49 absolventov,

na 3. stupni vysokoškolského štúdia
v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku 3 absolventi.

Cenu najlepšej záverečnej práce získal Bc. Ákos Marsalik na 1. stupni vysokoškolského štúdia a Mgr. Katarína Gőghová na 2. stupni vysokoškolského štúdia. Cenu rektora za najlepšie študijné výsledky získala Mgr. Csilla Mezeiová, za šírenie dobrého mena Univerzity J. Selyeho Mgr. Dávid Szabó, PhD. a Mgr. Barnabás Szabó.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.