RYTIERSKY KRÍŽ RÁDU MAĎARSKA PROREKTOROVI JÁNOSOVI TÓTHOVI

Pri príležitosti štátneho sviatku Maďarska udelil prezident Maďarska emeritnému rektorovi, prvému prorektorovi a prorektorovi pre rozvoj UJS, Jánosovi Tóthovi Rytiersky kríž Rádu Maďarska. Slávnostný akt udelenia významného ocenenia sa uskutočnil dňa 19. augusta 2019 v Parlamente Maďarska. Vysoké štátne vyznamenianie Maďarska bolo udelené Jánosovi Tóthovi za jeho zásluhy v oblasti riadenia činnosti UJS, za jeho pedagogické aktivity a podporu talentovanej mládeže.

Akademická obec a zamestnanci UJS i touto cestou gratulujú k významnému oceneniu pána prorektora.

Pri príležitosti štátneho sviatku Maďarska udelil prezident Maďarska emeritnému rektorovi, prvému prorektorovi a prorektorovi pre rozvoj UJS, Jánosovi Tóthovi Rytiersky kríž Rádu Maďarska. Slávnostný akt udelenia významného ocenenia sa uskutočnil dňa 19. augusta 2019 v Parlamente Maďarska. Vysoké štátne vyznamenianie Maďarska bolo udelené Jánosovi Tóthovi za jeho zásluhy v oblasti riadenia činnosti UJS, za jeho pedagogické aktivity a podporu talentovanej mládeže.

Akademická obec a zamestnanci UJS i touto cestou gratulujú k významnému oceneniu pána prorektora.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.

  

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.