Zápisy a termíny administrácie zápisov na Ekonomickej fakulte UJS v akademickom roku 2019/2020

Upozorňujeme študentov fakulty a novoprijatých uchádzačov, že zápisy a termíny administrácie zápisov v akademickom roku 2019/2020 sa budú konať v nasledovných dňoch:

Pre 1. ročníky

Študijný program

Dátum

Začiatok

Skupina

Miestnosť

Podnikové hospodárstvo a manažment, I. stupeň, denná forma (1 +PHMdb)

 

Rozvoj vidieka, I.stupeň, denná forma (1 SPRVdb)

03.09.2019

09:00

A – L

G110

13:00

M – Zs

G110

Aplikovaná informatika, I. stupeň, denná forma (1 +AIdb)

04.09.2019

09:00

 

G110

Ekonomika a manažment podniku, II. stupeň, denná forma (1 +EMPdm)

05.09.2019

09:00

 

G309, TO

Podnikové hospodárstvo a manažment, I.stupeň, externá forma (1 +PHMeb)

05.09.2019

13:00

 

G110

 

Pre vyššie ročníky

Študijný program

Dátum

Začiatok

Miestnosť

Podnikové hospodárstvo a manažment, I. stupeň, denná forma, 2. ročník (2 +PHMdb)

 

Rozvoj vidieka, I. stupeň, denná forma, 2. ročník  (2 SPRVdb)

10.09.2019

09:00

G309, Študijné oddelenie

Aplikovaná informatika, I.stupeň, denná forma, 2. ročník (2 +AIdb)

11.09.2019

09:00

G309, Študijné oddelenie

Podnikové hospodárstvo a manažment, I. stupeň, denná forma, 3. ročník (3, 4, 5 +PHMdb)

10.09.2019

13:00

G309, Študijné oddelenie

Aplikovaná informatika, I.stupeň, denná forma, 3. ročník (3, 4 +AIdb)

11.09.2019

13:00

G309, Študijné oddelenie

Ekonomika a manažment podniku, II. stupeň, denná forma, 2. ročník (2, 3 +EMPdm)

12.09.2019

09:00

G309, Študijné oddelenie

Podnikové hospodárstvo a manažment, I.stupeň, externá forma, 2. ročník  (2 +PHMeb)

12.09.2019

13:00

Študijné oddelenie

Podnikové hospodárstvo a manažment, I.stupeň, externá forma, 3. ročník (3, 4+PHMeb)

12.09.2019

13:00

Študijné oddelenie

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.