Dodatočné prijímacie konanie na bakalárske študijné programy FEI UJS

Vážený uchádzač!

Dovoľujeme Vás informovať ohľadne dodatočného prijímacieho konania na bakalárske študijné programy Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho. Termín dodatočného podávania prihlášok je 30. jún 2020. Ak ste nestihli predchádzajúce kolo podania prihlášok a chcete študovať na niektorom študijnom programe, máte opäť možnosť na podanie prihlášky!

Ďalej Vás informujeme o možnosti podania prihlášky na magisterské a doktorandské študijné programy Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho. Termín podávania prihlášok v uvedenom prípade je 30. jún 2020.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.