RIADNE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE FAKULTY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO – ZVOLENÍ ČLENOVIA

Voľby do Akademického senátu sa konali na Ekonomickej a informatickej fakulte Univerzity J. Selyeho od 25. mája 2020 od 8:00 do 16. mája 2020, 16:00. Úplný záznam výsledkov volieb nájdete na webovej stránke FEI UJS v sekcii „Úradná tabuľa“.

Zvolení členovia do AS FEI UJS:

Zamestnanecká časť:

 1. Ing. Zoltán Šeben, PhD                                     30 hlasov
 2. doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD.                      25 hlasov
 3. Mgr. Zsuzsanna Tóth, PhD.                               25 hlasov
 4. RNDr. Štefan Gubo, PhD.                                  22 hlasov
 5. RNDr. Zoltán Fehér, PhD.                                  21 hlasov
 6. PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.                          21 hlasov
 7. Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.                20 hlasov

Študentská časť:

 1. Bc. Adam Páldi                                                   28 hlasov
 2. Gitta Schvéger                                                     24 hlasov
 3. Márk Szanyi                                                        22 hlasov
 4. Mgr. Barnabás Szabó                                          22 hlasov

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.