Nové počítačové učebne fakulty

Dňa 28. mája 2020 boli odovzdané do užívania 2 nové počítačové učebne na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho (UJS). Úplne nová počítačová učebňa bola vybudovaná v budove Dôstojníckeho pavilónu, v miestnosti č. TP06, nachádzajúcej sa pod Reformovanou teologickou fakultou UJS. 

Počítačová učebňa v Dôstojníckom pavilóne

Druhá počítačová učebňa, nachádzajúca sa v budove Fakulty ekonómie a informatiky UJS, č. G313 bola kompletne renovovaná, vrátane nábytku a počítačového vybavenia. 

Počítačová učebňa v budove FEI UJS

Kvalitné a odborné vybudovanie novej počítačovej učebne realizovala a nové počítače dodala spoločnosť Microcomp podľa platnej rámcovej zmluvy.

Vytvorenie nových učební je opodstatnené faktom, že od septembra budúceho akademického roka sa začína zabezpečovanie nového magisterského študijného programu Aplikovaná informatika na Fakulte ekonómie a informatiky UJS a doterajšie počítačové učebne už neboli postačujúce na realizáciu aj tohto programu. Nové počítačové vybavenie predpokladane zabezpečuje bezproblémovú realizáciu informatických predmetov študijných programov fakulty a budú užitočné aj pre študentov fakulty. Pre nasledujúci akademický rok budú dostupné pre študentov aj nové softvéry (napr. MATLAB) v počítačových učebniach fakulty.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.