Nový doktorandský študijný program na fakulte

Vážení uchádzači!

Dovoľujeme Vás informovať ohľadne nového doktorandského študijného programu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho pod názvom Teória vyučovania matematiky a informatiky, ktorý bol úspešne akreditovaný v tomto akademickom roku a uchádzači môžu prvýkrát podať prihlášku na dennú formu štúdia. Bližšie informácie o študijnom programe a zverejnených dizertačných témach sú uvedené na webovej stránke univerzity a fakulty. Termín podávania prihlášok je 30. jún 2020.

Ďalej Vás informujeme o možnosti podania prihlášok na už prebiehajúci doktorandský študijný program Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho pod názvom Ekonomika a manažment podniku. Bližšie informácie o študijnom programe a zverejnených dizertačných témach sú uvedené na webovej stránke univerzity a fakulty. Termín podávania prihlášok v uvedenom prípade je 30. jún 2020.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.