Oznam pre absolventov akademického roku 2019/2020

Vážení absolventi!

Podľa jednomyseľného rozhodnutia širšieho vedenia fakulty Vás informujeme, že sa neuskutoční slávnostné odovzdávanie dokladov o úspešnom ukončení štúdia (promócie) v tomto roku (2020). Vyhotovené a overené (podpísané) doklady o vzdelaní Vám odovzdá Študijné oddelenie fakulty podľa príslušných právnych predpisov. O čase, mieste a spôsobe odovzdávania dokladov o vzdelaní budú elektronicky informovaní všetci tí absolventi, ktorých sa to týka.

Ak uvedení absolventi majú naďalej záujem o slávnostné prevzatie diplomu a ďalších dokladov o úspešnom ukončení štúdia (v rámci promočných slávností), ponúkneme im uvedenú možnosť počas promočných slávností v nasledujúcom akademickom roku.

Vedenie fakulty sa zaoberalo s možnosťami usporiadania promočných slávností vzhľadom na súčasnú situáciu a nepredvídané okolnosti v blízkej budúcnosti už dňa 16. júna 2020. Z dôvodu prijatia najlepšieho možného rozhodnutia, sme sa rozhodli zistiť názor tých, ktorých sa to týka najviac, tohtoročných absolventov.

Okolnosti slávnostného odovzdávania diplomov sme posúdili z viacerých pohľadov na zasadnutí Kolégia dekana dňa 7. júla 2020 (najmä výsledky študentského prieskumu, aktuálnu a očakávanú epidemiologickú situáciu, personálne, miestne a organizačné podmienky počas výučby v akademickom roku), ako aj to, aby naši absolventi prevzali diplom v rámci dôstojnej promočnej slávnosti.

Ďakujeme za pochopenie!

Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.
dekan FEI UJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.