Výučba v zimnom semestri akademického roka 2020/2021

Vážení študenti!

Oznamujeme Vám, že podľa Príkazu dekana FEI UJS č. 5/2020 sa výučba v zimnom semestri akademického roka 2020/2021:

- pre 1. ročníky bakalárskych študijných programov v dennej forme štúdia (Aplikovaná informatika, Podnikové hospodárstvo a manažment, Rozvoj vidieka, Obchod a marketing) uskutoční prezenčnou formou,

- pre 1. ročník bakalárskeho študijného programu v externej forme štúdia (Podnikové hospodárstvo a manažment) prvý vyučovací deň sa uskutoční prezenčnou formouďalšia výučba už online formou,

- pre vyššie ročníky bakalárskych študijných programov v dennej a v externej forme štúdia sa uskutoční online formou,

- pre všetky ročníky magisterských študijných programov sa uskutoční online formou,

- pre doktorandské študijné programy v dennej forme sa uskutoční prezenčnou formou v externej forme sa uskutoční online formou.

Ďalšie informácie o priebehu výučby budú zasielané študentom v e-mailovej forme. Žiadame Vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť Vašej e-mailovej (Zimbra) poštovej schránke.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.