„TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 2020“ NA FEI UJS

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční v období 9. - 15. novembra 2020.

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Informácie o podujatiach v celej SR v rámci Týždňa vedy a techniky nájdete na stránke: www.tyzdenvedy.sk. Týždeň vedy a techniky na Slovensku bude online!

Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho sa každoročne zapája svojimi sprievodnými podujatiami do Týždňa vedy a techniky. Tohtoročné sprievodné podujatia na FEI Univerzite J. Selyeho, ktorí sa budú uskutočnené online formou sú nasledovné:

Vonkajšia manipulácia autonómnych dopravných prostriedkovonline
Gábor Kiss, PhD.
prednáška, 09. novembra 2020 (pondelok), 10:00
Jazyk: maďarský

Gamifikácia v kontexte vzdelávania – interaktívny workshop – online
riešiteľský kolektív projektu KEGA 005UJS-4/2019
interaktívny workshop, 10. novembra 2020 (utorok), 09:00
Jazyk: maďarský

Vplyv koronavíru na maďarský trh práce a oblasť ľudských zdrojov – online
prof. Dr. József Poór, DSc., prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc., Dr. habil. Ing. Péter Karácsony, PhD. prednáška, 10.novembra 2020 (utorok), od 10:00, Meeting ID: 837 9742 2030, Passcode: 932694
Jazyk: maďarský

Analýza denných burzových kurzov pre malých investorov – online
László Marák, PhD.
prednáška, 10. novembra 2020 (utorok), 13:30
Jazyk: maďarský

Učiace sa neurónové siete – online
Dr. habil. Sándor Szénási, PhD.
prednáška, 11. novembra 2020 (streda) 13:30
Jazyk: maďarský

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.