15. ŠVOČ PRE ŠTUDENTOV MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU – VÝSLEDKY

V 19-20. 11. 2020 sa konala ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK). ŠVOČ sa uskutočnila na pôde Univerzity J. Selyeho v online forme.

V sekcii Ekonomické vedy – Manažment ľudských zdrojov prezentovali svoje práce aj študenti FEI  UJS (6 prezentácií z celkových 7). Odborná porota pracovala v zložení: Dr. habil. Ing. Péter Karácsony, PhD., Dr. habil. Péter Huszka, PhD., PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD., Mgr. Annamária Zsigmondová. Naši študenti získali prvé tri miesta a štyri práce postúpili aj do nasledujúceho kola ŠVOČ (OTDK) súťaže:

I. miesto: Mgr. Kamilla Sánta (FEI UJS)

II. miesto: Mgr. Szilárd Szigeti (FEI UJS)

III. miesto: Bc. Monika Esseová (FEI UJS)

Do ďalšieho kola bola odporučená je práca Melindy Székely (FEI UJS).

V sekcii Ekonomických vied – Marketing prezentovali svoje práce aj študenti FEI  UJS (8 prezentácií z celkových 8). Odborná porota pracovala v zložení: prof. Dr. László Józsa, CSc., Dr. habil. Veronika Keller, PhD., Ing. Norbert Gyurián, PhD., Mgr. Henrieta Cziborová. Naši študenti získali prvé tri miesta a päť prác postúpilo aj do nasledujúceho kola ŠVOČ (OTDK) súťaže:

I. miesto: Mgr. Kamilla Sánta – Mgr. Patrik Baša (FEI UJS)

II. miesto: Bc. Kornél Krupánszki (FEI UJS)

III. miesto: Mgr. Bence Csinger (FEI UJS)

Do ďalšieho kola boli odporučené aj práce Patrika Bašu a Noémi Fóthy (FEI UJS).

V sekcii Metodika a technológia vyučovania zastupoval fakultu Mgr. Norbert Annuš doktorand FEI UJS a získal I. miesto.

Odborná porota pracovala v zložení: István Szökől, Ferenc Mező, Ilona Patai, Tibor Szabó, Miklós Vontszemű.

Gratulujeme všetkým účastníkom súťaže!

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.