Dopady epidemickej situácie - VYHLÁSENIE SÚŤAŽE!

Vážení študenti,

Maďarská národná banka vyhlásila súťaž pre všetkých maďarských univerzitných študentov Karpatskej kotliny. Názov súťaže:

„Sociálne a ekonomické dopady epidemickej situácie”.

Súťažnou prácou môže byť:

  1. vedecky náročná analýza, založená na nezávislom výskume a iných publikáciách,

alebo

  1. kreatívna, voľná esej.

Súťažné práce v každej kategórii bude hodnotiť nezávislá, odborná porota.

Termín odovzdania súťažných prác: 

15. marec 2021.

Plánovaný dátum online finále:

14.-16. apríla 2021.

Významné a hodnotné ceny!

Ďalšie informácie súťaže sú dostupné na webovej stránke: a [Versenyfelület] , alebo záujemcovia sa môžu informovať aj na adrese: .

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.