Rektor UJS vymenoval dekana Fakulty ekonómie a informatiky

Akademický senát Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho zvolil 01. marca 2021 kandidáta na pozíciu dekana Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho menom Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.               

Na základe uznesenia AS FEI UJS bol 08. marca 2021 rektorom UJS vymenovaný za dekana Fakulty ekonómie a informatiky UJS Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.

Pán Peter Csiba, ktorý zastával funkciu dekana fakulty od roku 2017, jeho vymenovaním za dekana v súčasnosti začína svoje druhé štvorročné funkčné obdobie.

Gratulujeme k vymenovaniu a veľa štastia, vytrvalosti a dobrého zdravia Vám prajú zamestnanci a študenti fakulty!

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.