Akademický senát

Predseda AS FEI UJS
Ing. Zoltán Šeben, PhD.

Podpredsedovia AS FEI UJS:

Dr. habil. Ing. Peter Karácsony, PhD.  – zamestnanecká časť
Bc. Adam Páldi – študentská časť

Členovia AS FEI UJS:

Zamestnanecká časť:

 1. RNDr. Zoltán Fehér, PhD.,  Katedra matematiky a informatiky
 2. doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD., Katedra matematiky a informatiky
 3. RNDr. Štefan Gubó, PhD., Katedra matematiky a informatiky
 4. Dr. habil. Ing. Peter Karácsony, PhD., Katedra ekonomiky
 5. PhDr. Enikő Korcsmáros PhD., Katedra ekonomiky
 6. Ing. Zoltán Šeben, Katedra manažmentu
 7. Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD., Katedra manažmentu

Študentská časť:

 1. Bc. Boglárka Fónadová
 2. Mgr. Barnabás Szabó
 3. Bc. Adam Páldi
 4. Tilla Izsák

Dokumenty:

Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v roku 2019

Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v roku 2018

Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v roku 2017

Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v roku 2016

Rok. poriadok Akademického senátu Ekonomickej fakulty UJS - A Kari Szenátus ügyrendje (42.36 kB 2011-06-08 13:10:58)

Zásady volieb do AS EF UJS - A SJE Kari Szenátusának választmányi szabályzata (47.5 kB 2012-04-05 09:53:51)

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.