Akademický senát

Predseda AS FEI UJS
Ing. Zoltán Šeben, PhD.

Podpredsedovia AS FEI UJS:

doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD. – zamestnanecká časť
Bc. Adam Páldi – študentská časť

Členovia AS FEI UJS:

Zamestnanecká časť:

 1. RNDr. Štefan Gubo, PhD., Katedra informatiky
 2. RNDr. Zoltán Fehér, PhD., Katedra matematiky
 3. doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD., Katedra matematiky
 4. PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD., Katedra ekonomiky
 5. Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD., Katedra manažmentu
 6. Ing. Zoltán Šeben, PhD., Katedra manažmentu
 7. Mgr. Zsuzsanna Tóth, PhD.,  Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie

Študentská časť:

 1. Bc. Adam Páldi
 2. Gitta Schvéger 
 3. Mgr. Barnabás Szabó
 4. Márk Szanyi

Dokumenty:

Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v roku 2019

Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v roku 2018

Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v roku 2017

Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v roku 2016

Rok. poriadok Akademického senátu Ekonomickej fakulty UJS - A Kari Szenátus ügyrendje (42.36 kB 2011-06-08 13:10:58)

Zásady volieb do AS EF UJS - A SJE Kari Szenátusának választmányi szabályzata (47.5 kB 2012-04-05 09:53:51)

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.