Disciplinárna komisia

Členovia Disciplinárnej komisie Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho

Členovia komisie za zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty:

Ing. Norbert Gyurián, PhD. - predseda
Ing. Zoltán Šeben, PhD.
PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.

Členovia komisie za študentskú časť  akademickej obce fakulty:

Bc. Richard Csikós
Márk Szanyi

Dokumenty:

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie FEI UJS

Disciplinárny poriadok pre študentov FEI UJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.