Disciplinárna komisia

Členovia Disciplinárnej komisie EF UJS

Členovia komisie za zamestnaneckú časť  akademickej obce Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho:

Ing. Norbert Gyurián, PhD. - predseda Disciplinárnej komisie
Ing. Zoltán Šeben, PhD.
PhDr. Enikő Korcsmáros

Členovia komisie za študentskú časť  akademickej obce Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho:

Márk Szanyi
Bc. Ádám Páldi 
Richard Csikós

Dokumenty:

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie EF UJS (269.82 kB)
Disciplinárny poriadok pre študentov EF -  (40.35 kB 2011-10-04 10:14:42)

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.