Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry manažmentu FEI UJS
Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2021/2022
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry matematiky FEI UJS
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry odbornej jazykovej prípravy a komunikácie FEI UJS
Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do Akademického senátu FEI UJS
Pozvánka na zasadnutie AS FEI UJS
RIADNE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE FAKULTY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO - ZOZNAM KANDIDÁTOV
RIADNE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE FAKULTY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO
Podmienky prijatia na študijné programy 3. stupňa vysokoškolského štúdia na FEI UJS na akademický rok 2020-2021
Podmienky prijatia na študijné programy 2. stupňa vysokoškolského štúdia na FEI UJS na akademický rok 2020-2021
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry informatiky FEI UJS
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry matematiky FEI UJS
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry odbornej jazykovej prípravy a komunikácie FEI UJS
Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na EF UJS pre akademický rok 2020/2021
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry odbornej jazykovej prípravy a komunikácie EF UJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.