Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry odbornej jazykovej prípravy a komunikácie EF UJS

Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry odbornej jazykovej prípravy a komunikácie EF UJS.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.