Pozvánka na zasadnutie AS FEI UJS

Pozývam Vás na nasledujúce zasadnutie AS FEI UJS, ktoré sa bude konať dňa 30.04.2020 o 09:00 hod. v online miestnosti - https://bigbluebutton.ujs.sk/b/dr--yt6-pzj

Zasadnutie je verejné, podmienené predbežnou registráciou. V prípade záujmu zúčastniť sa zasadnutia prosím kontaktujte predsedu AS FEI UJS na e-mailovej adrese ohľadom registrácie.

Program zasadnutia: Výročná správa o činnosti Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho za rok 2019.

Ing. Zoltán Šeben, PhD.
predseda 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.