Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry manažmentu FEI UJS

Dekan Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho vypisuje výberové konanie funkčného miesta vedúceho Katedry manažmentu FEI UJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.