Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry matematiky FEI UJS

Dekan Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry matematiky FEI UJS
 
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.