Pozvánka na zasadnutie AS FEI UJS

Pozývam Vás na nasledujúce zasadnutie AS FEI UJS, ktoré sa bude konať dňa 23.03.2021 o 08:30 hod. v online miestnosti - link: https://bbbgik.ujs.sk/b/ing-h6o-qv2-47z     

Zasadnutie je verejné, podmienené predbežnou registráciou. V prípade záujmu zúčastniť sa zasadnutia prosím kontaktujte predsedu AS FEI UJS na e-mailovej adrese  ohľadom registrácie.

Program zasadnutia: Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho. Doplňujúce voľby do AS FEI UJS.

Ing. Zoltán Šeben, PhD.
predseda AS FEI UJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.