Pozvánka na zasadnutie AS FEI UJS

Pozývam Vás na nasledujúce zasadnutie AS FEI UJS, ktoré sa bude konať dňa 22.04.2021 o 08:15 hod. v online miestnosti - link: https://bbbgik.ujs.sk/b/ing-h6o-qv2-47z

Zasadnutie je verejné, podmienené predbežnou registráciou. V prípade záujmu zúčastniť sa zasadnutia prosím kontaktujte predsedu AS FEI UJS na e-mailovej adrese ohľadom registrácie.

Program zasadnutia: Podmienky prijatia na študijné programy druhého stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho pre akademický rok 2021/2022. Podmienky prijatia na študijné programy tretieho stupňa

vysokoškolského štúdia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho pre akademický rok 2021/2022. Výročná správa o činnosti Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho za rok 2020. Schválenie návrhu na vymenovanie predsedu

Disciplinárnej komisie FEI UJS. Členstvá vo Vedeckej rade.

Ing. Zoltán Šeben, PhD.
predseda AS FEI UJS

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.