Vedecká rada

Členovia Vedeckej rady EF UJS

Predseda: RNDr. Peter Csiba, PhD.

Interní členovia:

prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.
RNDr. József Bukor, PhD.
prof. Dr. László Józsa, CSc.
Dr. habil. Ing. Peter Karácsony, PhD.
Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.
prof. Dr. József Poór. DSc.
prof. RNDr. János Tóth, PhD.
prof. Dr.  Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc.

Externí členovia:

doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
doc. Ing. et PhDr. Ladislav Mura, PhD.

Dokumenty

Rokovací poriadok Vedeckej rady EF

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.