Komisia programu Erasmus+

Fakultná komisia programu Erasmus+: 

Predseda fakultnej komisie Erasmus+: Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD.
Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov: Ing. Norbert Gyurián, PhD.
Katedrový koordinátor na Katedre ekonomiky: PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.
Katedrový koordinátor na Katedre manažmentu: Ing. Zoltán Šeben, PhD.
Katedrový koordinátor na Katedre matematiky a informatiky: doc. RNDr. Filip Ferdinand, PhD.
Katedrový koordinátor na Katedre odbornej jazykvej prípravy a komunikácie: Mgr. Andrej Hevesi, PhD.
Za študentskú samosprávu EF UJS: Bc. Adam Páldi.

ERASMUS_ertekelo_lap_Bodove_hodnotenie_ERASMUS (322.58 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.