Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie

Členovia Katedry rozvíjajú verbálne a písomné odborné komunikačné schopnosti študentov. Dôraz sa kladie na schopnosti využívať primeranú a vhodnú odbornú slovnú zásobu. Študenti vylepšujú svoje techniky rokovania a sú vedení k dynamickému zapájaniu sa do odborných diskusií.

Študenti sa na konci šiesteho semestra bakalárskeho štúdia zúčastnia písomnej skúšky zo zvoleného jazyka (anglický, nemecký).

Študenti študijného programu Aplikovaná informatika si môžu vybrať anglický jazyk ako voliteľný predmet.

Bakalárske štúdium

1. ročník: Mgr. Zsuzsanna Tóth, PhD. – anglický jazyk, Mgr. Lilla Fehér – nemecký jazyk
2. ročník: Mgr. Endre Hevesi, PhD – anglický jazyk, Mgr. Lilla Fehér – nemecký jazyk
3. ročník: Szilárd Sánta, PhD. – anglický jazyk, Mgr. Lilla Lilla – nemecký jazyk

Magisterské štúdium

1. ročník: Mgr. Péter Szitás, PhD. – anglický jazyk, Mgr. Lilla Fehér – nemecký jazyk
2. ročník: Mgr. Péter Szitás, PhD.– anglický jazyk, Mgr. Lilla Fehér – nemecký jazyk

Odborná literatúra (32.5 kB 2014-09-30 08:47:06)

Asistentka Katedry ekonomiky, Katedry manažmentu a Katedry odbornej jazykovej prípravy a komunikácie:

Mgr. Tibor Vadkerti
Osobná stránka

Adresa:

Univerzita J. Selyeho - Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
Hradná ul. 21. P.O. BOX 54. 945 01, Komárno, Slovensko

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.