Rada pre zabezpečenie kvality

Členovia Rady pre zabezpečenie kvality vzdelávania na FEI UJS

Členovia komisie za zamestnaneckú časť akademickej obce Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho:

Ing. Norbert Gyurián, PhD. - predseda Rady pre zabezpečenie kvality vzdelávania na EF UJS
PhDr. Imrich Antalík, PhD.
Ing. Zoltán Šeben, PhD.
Mgr. Andrea Tornóczi Nagy

Členovia komisie za študentskú časť akademickej obce Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho:
Fóthy Noémi

Dokumenty:

Výročná správa o kvalite vzdelávania na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho za rok 2019

Výročná správa o kvalite vzdelávania na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho za rok 2018

Výročná správa o kvalite vzdelávania na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho za rok 2017

Výročná správa o kvalite vzdelávania na UJS EF za rok 2016

EF UJS_2015_Zaverecna  sprava zabezpecovania kvality

Hodnotenie_2015_2016_ZS_EF_UJS.pdf

Ciele_ZKV_EF_UJS_2016.

Štatút rady pre zabezpecenie kvality vzdelavania na EF UJS (227.5 kB)

PROCESY ZABEZPEČENIA KVALITY VZDELÁVANIA NA EKONOMICKEJ FAKULTE UNIVERZITY J. SELYEHO (774.06 kB)

Zaverečná_správa_zab_kval_EF_UJS_2014 (767.95 kB)

Hodnotenie studentskej ankety 2013_2014 (791.76 kB)

Hodnotenie studentskej ankety 2012_2013.pdf (653.4 kB)

Hodnotenie_studentskej_ankety_2014_2015_ZS (856.84 kB 2015-10-07 12:51:54)

Hodnotenie_studentskej_ankety_2014_2015_LS (1.09 MB 2015-10-07 09:54:31)

Hospitacny_zaznam_statne_skusky (272.71 kB)

Ciele_ZKV_EF_UJS_2015 (218.52 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.