VI. SÚŤAŽ V PRÍPRAVE PODNIKATEĽSKÝCH PLÁNOV – FINÁLE

25. apríla 2019 sa uskutočnilo finále súťaže pod názvom VI. Súťaž v príprave podnikateľských plánov, ktorú organizuje každoročne Ekonomická fakulta v spolupráci so Študentskou samosprávou EF UJS pre študentov stredných škôl.

V tomto roku bol prihlásené plány z nasledujúcich stredných škôl: SOŠ Rozvoja vidieka - Dunajská Streda, Obchodná akadémia - Veľký Meder, Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM – Veľký Meder, Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM – Bátorové Kosihy a SOŠ Komárno.

Po predbežnom hodnotení mohla prezentovať svoje podnikateľské plány pred porotou, ktorá pracovala v zložení Peter Vajlik (finančný manažér v CEE regióne, ARRIVA), Imre Hugyivár (EUROSVIT, s.r.o., production manager), Katalin Vargha Papp (CHOCOMAZE, s.r.o. – zakladateľ a konateľ, Mgr. Dávid Szabó (doktorand, podnikateľ a hlavný organizátor otvorenej univerzity v Martosi) sedem súťažných skupín.

Prvé miesto získali Florencia Nagy a Ágnes Tárnok z Obchodnej akadémie vo Veľkom Mederi (na súťaž ich pripravila p. učiteľka: Ing. Anikó Jankó) s plánom pod názvom "Šampiónky zdravia".

Druhé miesto získal team v zložení Nikolett Bartalos, Réka Németh a Dominik Kardos zo SOŠ Rozvoja vidieka - Dunajská Streda (na súťaž ich pripravila p. učiteľka: Ing. Mónika Álló, PhD.) s plánom "ECO STYLE".

Na tretom mieste sa umiestnili Desát Réka, Hinn Emese, Pipper Rebeka zo Súkromnej strednej odbornej školy obchodu a služieb s VJM – Veľký Meder (na súťaž ich pripravila p. učiteľka: Mgr. Márta Dudás) s plánom pod názvom "SOUL EATER".

Ceny odovzdali dekan Ekonomickej fakulty UJS a patrón súťaže RNDr. Peter Csiba, PhD., Ádám Páldi, predseda Študentskej samosprávy EF UJS. A členovia poroty. Súťaž riadil hlavný organizátor PhDr. Imrich Antalík, PhD., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť EF UJS.

Hodnotné ceny (konferenčný poukaz v hodnote 200 EUR, návšteva výrobného podniku, vstupenky na otvorenú univerzitu v Martosi, čokolády CHOCOMAZE, nákupné poukazy a propagačné balíčky) venovali do súťaže členovia poroty.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.