Karpatskokotlinská geopolitická konferencia

Vážení Záujemcovia,

Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho organizuje s podporou Nadácie inovácie a geopolitiky Pallas Athéné medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom

„Karpatskokotlinská geopolitická konferencia“

Termín konferencie: 27-29. jún 2019.

Miesto: Konferenčná budova UJS - Hradná 2, 945 01 Komárno, Slovensko

Cieľom  konferencie je komplexne zachytiť a prezentovať vedeckú prácu pracovísk, vedcov a doktorandov v Karpatskej-kotline zaoberajúcich sa s otázkami geopolitiky, geoekonomiky, medzinárodných inštitúcií a ich spolupráce, s otázkami virtuálneho priestoru, digitálnych technológií, demografie a migrácie, konkurencieschopnosti a inovácie a poskytnúť pre výsledky vedeckej práce v týchto oblastiach diseminačnú platformu.

Termín prihlášky: 8. jún 2019.
Ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke konferencie: http://ef.ujs.sk/geokonf/.
Prípadné otázky zodpovieme na e-mailovej adrese .

Srdečne Vás očakávame!

Konferencia sa organizuje v rámci výskumného projektu „Komplexný váskumný program „Globálne geopolitické trendy” a geopolitická vedecká konferencia” podporeného Geopolitickou a Inovačnou Nadáciou Pallas Athéné.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.