Karpatskokotlinská geopolitická konferencia - správa

27-29. júna 2019 sa konala v Konferenčnej budove UJS konferencia s názvom Karpatskokotlinská geopolitická konferencia. Cieľom  konferencie bolo komplexne zachytiť a prezentovať vedeckú prácu pracovísk, vedcov a doktorandov v Karpatskej-kotline zaoberajúcich sa s otázkami geopolitiky, geoekonomiky, medzinárodných inštitúcií a ich spolupráce, s otázkami virtuálneho priestoru, digitálnych technológií, demografie a migrácie, konkurencieschopnosti a inovácie a poskytnúť pre výsledky vedeckej práce v týchto oblastiach diseminačnú platformu. Počas konferencie odznelo 6 plenárnych prednášok a 41 prednášok v piatich tematických sekciách. Z prednášok sa počas jesene pripraví konferenčný zborník.

Viac informácií na webovej stránke http://ef.ujs.sk/geokonf

GALERIA

http://ef.ujs.sk/images/2019-05-09_b_paigeo_arany_hu.jpg

Konferencia bola organizovaná v rámci výskumného projektu Komplexný výskumný program „Globálne geopolitické trendy” a geopolitická vedecká konferencia. Riešenie a realizáciu projektu podporila Geopolitická a Inovačná Nadácia Pallas Athéné.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.