ŠVOČ 2019/2020 –VÝSLEDKY

V tomto roku sa opäť uskutočnilo Univerzitné kolo ŠVOČ. Študenti fakulty súťažili v troch sekciách.

Sekcia ekonomických vied I. – Manažment – HR

Predsedom sekcie bola prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc. Komisia pracovala v zložení: Mgr. Andrej Hevesi, PhD., PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD. a Mgr. Tibor Zsigmond. Komisia hodnotila 8 prác a prezántácií.

Prvé tri miesta v sekcii obsadili:

  1. Bc. Kamilla Sánta - Zavedenie pedagogickej diagnostiky do vzdelávania maďarských študentov ekonómie žijúcich na Slovensku
  2. Melinda Székely – Atypické formy zamestnania v spoločnom vedomí generácie
  3. Bc. Szonja Jenei -  Nové trendy v riadení ľudských zdrojov pre tvorbu a udržanie kreatívnych a kvalifikovaných odborníkov

Do ďalšieho kola postúpili aj práce nasledujúcich študentov: Bc. Kornél Krupánszki, Bc. Boglárka Fónadová a Monika Esseová.

Sekcia ekonomických vied II. – Manažment – Marketing

Predsedom sekcie bol Prof. Dr. László Józsa, CSc. Komisia pracovala v zložení: PhDr. Erika Seres Huszárik, PhD., Ing. Zoltán Šeben, PhD. a Mgr. Barnabás Szabó. Komisia hodnotila 6 prác.

Prvé tri miesta v sekcii obsadili:

  1. Bc. Patrik Baša – Bc. Kamilla Sánta - Medzinárodné porovnanie užívateľského vnímania business profilov na Instagrame
  2. Bc. Bence Csinger – Na prahu zajtrajška
  3. Bc. Noémi Fóthy -Vplyv zeleného marketingu na stredoškolských a vysokoškolských spotrebovateľov

Do ďalšieho kola postúpili aj práce nasledujúcich študentov: Eszter Szabó, Bc. Réka Magyar, Bc. Julianna Kovácsová.

Sekcia ekonomických vied III. – Ekonomika

Predsedom sekcie bol Prof. Dr. Mihály Ormos, PhD. Komisia pracovala v zložení: doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD., Mgr. Dávid Szabó, PhD. a PhDr. Zsuzsanna Szeiner. Do sekcie bolo zaradených 7 prác.

Prvé tri miesta v sekcii obsadili:

  1. Bc. Patrik Baša - Múdro seď na voze šťastia
  2. Bc. Szilárd Szigeti – Skúmanie zdravotnej starostlivosti založenej na hodnotách v Maďarsku z pohľadu manažéra
  3. Bc. Vivien Trunka - Metódy riadenia devízových rizík

Do ďalšieho kola postúpili aj práce nasledujúcich študentov: Bc. Viktor Busánszki, Bc. Bianka Pásztóová – Bc. Renáta Jankovičová.

Webová stránka ŠVOČ: tdk.ujs.sk

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.