Gazdaságtudományi Kar

ALAPKÉPZÉS

3.3.16. Vállalati gazdaságtan és menedzsment tanulmányi program (Bc.)

(1) Tanulmányi programmal kapcsolatos alapinformációk

A megszerezhető akadémiai fokozat: Bc. - "bakalár" akadémiai fokozat
A tanulmányok standard időtartama: 3 év

A felvett hallgatók tervezett létszáma nappali tagozaton 160 fő, levelező tagozaton 60 fő.

Tanulmányi forma: nappali és levelező tagozatos képzés

(2) A felvétel követelményei

A 131/2002. számú Felsőoktatásról szóló törvény alapján a felvétel alapfeltétele a középiskolai végzettség igazolása.

A jelentkezők felvétele a felsőfokú tanulmányok I. szintjére felvételi vizsga nélkül történik.

A felvett jelentkezők sorrendjének összeállítása a felsőfokú tanunlmányok I. szintjének tanulmányi programjára a középiskolai tanulmányi eredmények alapján történik. Az elért eredmények minősége az iskolatípusok alapján oly módon kerül figyelembe vételre, hogy az érettségi vizsga tárgyaiból elért eredmények átlaga megszorzásra kerül :

  • gimnáziumot végzettek esetében 1,0-es koefficienssel,
  • középiskolát végzettek esetében 1,2-es koefficienssel,
  • érettségivel végződő szakközépiskolai tanulmányokat végzettek esetében 1,4-es koefficienssel.

A felvétel további feltétele az aláírt jelentkezési lap határidőre történő beküldése.

(3)  A jelentkezési lap mellékletei

A jelentkezési lapnak tartalmaznia kell, vagy csatolni kell hozzá:

a)  aláírt szakmai önéletrajzot;

b) az érettségi bizonyítvány hitelesített másolatát; 

c) a középiskolás bizonyítványok másolatát, amennyiben a középiskolai eredményeket nem az iskola igazolta;

d) igazolást a felvételi eljárárás díjának befizetéséről,

e) levelező tagozatra jelentkezők esetében igazolást a 131/2002 sz. Felsőoktatási törvény § 58. 3. bek. b) pontja alapján.

A külföldi jelentkezőkre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a Szlovák Köztársaság állampolgárai számára. A külföldön szerzett teljes középiskolai végzettséget az érvényes jogszabályok értelmében honosíttatni kell, és be kell azt adni a Tanulmányi osztályra a megadott határidőig.

(4) Jelentkezési határidő: 2016. március 31. – nappali és levelező tagozatos forma

Jelentkezési határidő pótfelvételi eljárásban: 2016. június 30. – nappali és levelező tagozatos forma

(5) További információk

a) A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán az oktatás elsődleges nyelve a   m a g y a r.

b) A fizetendő tandíj összegét az egyetem belső irányelve szabályozza.

9.2.9. Alkalmazott informatika tanulmányi program (Bc.)

(1) Tanulmányi programmal kapcsolatos alapinformációk

A megszerezhető akadémiai fokozat: Bc. - "bakalár" akadémiai fokozat
A tanulmányok standard hossza: 3 év

Tervezett létszám: 80 fő

Tanulmányi forma: nappali tagozatos képzés

(2) A felvétel követelményei

A 131/2002. számú Felsőoktatásról szóló törvény alapján a felvétel alapfeltétele a középiskolai végzettség igazolása.

A jelentkezők felvétele a felsőfokú tanulmányok I. szintjére felvételi vizsga nélkül történik.

A felvett jelentkezők sorrendjének összeállítása a felsőfokú tanulmányok I. szintjének tanulmányi programjára a középiskolai tanulmányi eredmények alapján történik. Az elért eredmények minősége az iskolatípusok alapján oly módon kerül figyelembe vételre, hogy az érettségi vizsga tárgyaiból elért eredmények átlaga megszorzásra kerül :

  • gimnáziumot végzettek esetében 1,0-es koefficienssel,
  • középiskolát végzettek esetében 1,2-es koefficienssel,
  • érettségivel végződő szakközépiskolai tanulmányokat végzettek esetében 1,4-es koefficienssel.

A felvétel további feltétele az aláírt jelentkezési lap határidőre történő beküldése.

(3)  A jelentkezési lap mellékletei

A jelentkezési lapnak tartalmaznia kell, vagy csatolni kell hozzá:

a) aláírt szakmai önéletrajzot;

b) a bizonyítványok másolatát, amennyiben a középiskolai eredményeket nem az iskola igazolta;

c) az érettségi bizonyítvány hitelesített másolatát.

A külföldi jelentkezőkre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a Szlovák Köztársaság állampolgárai számára. A külföldön szerzett teljes középiskolai végzettséget az érvényes jogszabályok értelmében honosíttatni kell, és be kell azt adni a Tanulmányi osztályra a megadott határidőig.

(4) Jelentkezési határidő: 2016. március 31. – nappali tagozatos forma

(5) További információk

a) A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán az oktatás elsődleges nyelve a   m a g y a r.

b) A fizetendő tandíj összegét az egyetem belső irányelve szabályozza.– Gazdaságtudományi Kar

MESTERKÉPZÉS

3.3.16.Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi program

(1) Tanulmányi programmal kapcsolatos alapinformációk

Tanulmányi szak: 3.3.16. Közgazdaságtan és vállalati menedzsment

Tanulmányi program megnevezése: Közgazdaságtan és vállalati menedzsment tanulmányi program

A megszerezhető akadémiai fokozat: Mgr. - "magiszter" akadémiai fokozat
A tanulmányok standard időtartamának hossza nappali tagozaton 2 év.

Képzés formája: nappali tagozat.

Felvett hallgatók tervezett létszáma nappali tagozaton 90 fő.

(2) A felvétel követelményei

A 131/2002. számú Felsőoktatásról szóló törvény alapján a felsőfokú tanulmányok II. szintjére történő felvétel alapfeltétele a felsőfokú tanulmányok I. szintjének megfelelő tanulmányi program sikeres abszolválása.

Felvételre kerülnek azok a jelentkezők, akik a 3.3. Közgazdaságtan és menedzsment szak tetszőleges alcsoportjába tartozó, a felsőfokú tanulmányok I. szintjének megfeleltethető tanulmányi programot sikeresen elvégeztek.

(3)  A jelentkezési lap mellékletei

A jelentkezési lapnak tartalmaznia kell, vagy csatolni kell hozzá,

a)  aláírt szakmai önéletrajzot,

b) külső jelentkező (vagyis az I. szintű tanulmányi végzettségét nem a Selye János Egyetemen végzett jelentkező) köteles mellékelni diplomájának közjegyző által hitelesített fénymásolatát és tanulmányi eredményeinek kivonatát,

c) igazolást a felvételi eljárás díjának befizetéséről,

A külföldi jelentkezőkre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a Szlovák Köztársaság állampolgárai számára. A külföldön szerzett végzettséget az érvényes jogszabályok értelmében honosíttatni kell, és be kell azt adni a Tanulmányi osztályra a megadott határidőig.

(4) Jelentkezési határidő

Jelentkezés határideje: 2016. június 30.

(5) Végzett hallgatók érvényesülési lehetőségei

A magiszteri tanulmányok végzettje az általános menedzseri képességekkel és készségekkel rendelkezik, melyek a modern, kutatásokkal alátámasztott ismeretekre épülnek és a nemzetközi és hazai vállalati gyakorlatban használatosak. A végzettek junior menedzserként, majd a későbbiekben magasabb vezetési szinteken is érvényesülhetnek. A vállalat funkcionális egységeit irányíthatják az alábbi területeken: gazdaság, pénzügyek, marketing és értékesítés, termelés és logisztika, tervezés és stretégia. A magiszteri tanulmányok végzettje a nemzetközi piacokon is érvényesülhet. A végzett általános menedzserré válik, aki koordinálja és integrálja a tevékenységeket, autoritással bír a döntéshozatal terén és professzionálisan vezeti a vállalatot a kitűzött célok irányába.

(6) További információ

A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán az oktatás elsődleges nyelve a   m a g y a r.

3.3.15.Vállalatirányítás tanulmányi program

(1) Tanulmányi programmal kapcsolatos alapinformációk

Taunlmányi szak: 3.3.15. Menedzsment

Tanulmányi program megnevezése: Vállalatirányítás

A megszerezhető akadémiai fokozat: Mgr. - "magiszter" akadémiai fokozat
A tanulmányok standard hossza 2 év.

Felvett hallgatók tervezett létszáma 40 fő.

A tanulmányi program levelező tagozaton indul a 2016/17-es akadémiai évben.

(2) A felvétel követelményei

A 131/2002. számú Felsőoktatásról szóló törvény alapján a felsőfokú tanulmányok II. szintjére történő felvétel alapfeltétele a felsőfokú tanulmányok I. szintjének megfelelő tanulmányi program sikeres abszolválása.

Felvételre kerülnek azok a jelentkezők, akik a 3.3. Közgazdaságtan és menedzsment szak tetszőleges alcsoportjába tartozó, a felsőfokú tanulmányok I. szintjének megfeleltethető tanulmányi programot sikeresen elvégeztek.

A jelentkezők felvételi rangsorolása az alapképzés államvizsga-bizonyítvány érdemjegyeinek számtani átlaga alapján történik. A rangsorban pozíció-egyenlőség esetén az alapképzés alatt megszerzett érdemjegyek súlyozott átlaga dönt a felvételről. 

(3)  A jelentkezési lap mellékletei

A jelentkezési lapnak tartalmaznia kell, vagy csatolni kell hozzá,

a)  aláírt szakmai önéletrajzot,

b) külső jelentkező (vagyis az I. szintű tanulmányi végzettségét nem a Selye János Egyetemen végzett jelentkező) köteles mellékelni diplomájának közjegyző által hitelesített fénymásolatát és tanulmányi eredményeinek kivonatát,

c) igazolást a felvételi eljárás díjának befizetéséről,

d) levelező tagozatra jelentkezők esetében igazolást a 131/2002 sz. Felsőoktatási törvény § 58. 3. bek. b) pontja alapján.

(4) Jelentkezési határidő

Jelentkezés határideje: 2016. június 30.

(5) Végzett hallgatók érvényesülési lehetőségei

A végzett hallgatók leginkább a kis- és középvállalatok menedzsereként, valamint az állami- és magánszféra vállalatainál érvényesülnek. Az idegen nyelvű szakkommunikációbeli jártasságoknak köszönhetően jól érvényesülhetnek a nemzetközi gazdasági környezetben (külföldi vállalatoknál, ill. külföldi résztulajdonú hazai vállalatoknál) is.

Az abszolvens elhelyezkedhet

- a vállalat igazgatói vagy középvezetői szintjén,

- önálló munkára képes szervezeti-, marketing- vagy kereskedelmi tanácsadóként,

- controllerként,

- elemző munkatársként,

- stratégiai és vállalati tervezés menedzserként,

- folytathatja tanulmányait a főiskolai képzés 3. szintjén.

(6) További információ

a) A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán az oktatás elsődleges nyelve a   m a g y a r.

b) A tanulmányi program tandíját az egyetem belső előírása szabályozza.

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.