Študijné oddelenie

 Študijné referentky

Mgr. Andrea Tornóczi Nagy

Osobná stránka

● externé štúdium,  I. a II. stupeň, študijné programy: PHMeb, EMPem
● denné štúdium, I. a II. stupeň, študijné programy: AIdb, EMPdm
● rigorózne konanie

Email:
Telefón: 00421-35-3260-631

Mgr. Erika Csomor

Osobná stránka

● denné štúdium, I. stupeň, študijné programy: PHMdb, SPOMdb
● denné a externé štúdium, III. stupeň, študijné programy: EMPdd, EMPed
● sociálne štipendiá

Email:
Telefón: 00421-35-3260-879

Študijné oddelenie poskytuje pre študentov nasledujúce služby:

● poskytovanie informácií pre uchádzačov, prihlášky na štúdium (vybavovanie žiadostí, organizácia prijímacích skúšok),
● realizácia zápisov,
● evidovanie údajov v databáze (aktualizácia osobných údajov),
● aktualizácia údajov v Akademickom Informačnom Systéme (AIS),
● vystavenie potvrdení,
● evidovanie a kontrola hodnotení predmetov,
● evidovanie žiadostí,
● kontrola študijných výsledkov pred štátnymi skúškami,
● evidovanie prihlášok na štátne skúšky,
● úlohy súvisiace s promóciami,
● spracovanie štatistických dát.

Pondelok

13:00-15:00

 

Utorok

09:00-11:00

 

Streda

09:00-11:00

13:00-15:00

Štvrtok

09:00-11:00

 

Piatok

nestránkový deň

 

Sobota

21. septembra, 5. októbra,

19. októbra, 9. novembra, 23.

novembra, 7. decembra

07:30-11:30

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.